Coaching in persoonlijk leiderschap

Balans en Paard biedt training leiderschap met paarden aan voor jou omdat je meer regie wilt over je eigen leven en voor teams die op zoek zijn naar een betere functionering of flow binnen het team. Omdat een paard een kuddedier is en dus het kuddebelang als eerste levensbehoefte ziet, is een training leiderschap met paarden duidelijk, eerlijk en to the point.

Wanneer wij individueel, in een team werken of een team moeten aansturen, hebben we te maken met een soortgelijke situatie als een kudde paarden die van het ene punt naar het andere punt verplaatst. Alle paarden zullen een taak moeten vervullen om veilig bij het eindpunt te komen.
Elk paard heeft een eigen functie in de kudde, hierdoor ontstaat er duidelijkheid, rust, harmonie en veiligheid wat we weer kunnen samenvatten in “De kracht van de kudde”
Een paard wil deze duidelijkheid ook graag als het een “kudde” vormt met de mens op dat moment. En dus kunnen wij hier veel van leren. Door te kijken naar onze aangeboren talenten krijgen we meer helderheid in waar we echt goed in zijn hoe we dit kunnen inzetten in ons leven, werk en team.

In de training

Er is mogelijkheid voor een individuele sessie of met 1 groep.

Individueel gaan we eerst op zoek naar jouw aangeboren talenten, dus wie je bent in plaats van wat je goed kunt, dat kunnen immers ook aangeleerde competenties zijn waar je uiteindelijk geen energie van krijgt. Wanneer je dingen doet die vanuit jouw aangeboren talenten komen, werk je van binnen naar buiten, vanuit jouw eigen unieke kracht! Je voelt je beter, krijgt energie van wat je doet en hierdoor creëer je weer veerkracht waardoor je de minder leuke of zelfs moeilijke dingen in je leven en werk beter aan kunt.

Met een groep gaan we oefeningen doen met elkaar en met de paarden, de interactie tussen de deelnemers onder elkaar en de paarden zijn altijd een spiegel van de werkelijkheid. We kunnen leren van wat er in de sessie gebeurt. Door ook met elkaar een talentenronde te doen en een daaropvolgend positiespel, krijgen we helderheid in wat, hoe, waar de aangeboren talenten kunnen betekenen in het team maar ook individueel. Hoe beter iedereen op zijn plek zit, hoe beter het team functioneert.

De duur van de training hangt af van het aantal deelnemers maar is meestal een middag van 13 tot ongeveer 17.00 uur, maximaal 12 deelnemers per middag.

Heb je interesse in een coachsessie?

neem dan nu contact op.